YUFEI QUAN

Walking as a Flâneur

 
The artificial walk